Title Image

ИНОВАЦИИ

  • Транснационално проучване на разликите в уменията и квалификацията
  • 150-часова образователна програма
  • Стажантски модел и обучителен инструментариум за ментори
  • IDEAHUB модел