Title Image

ОБУЧЕНИЯ

Oбучителна програма с продължителност от 150 часа за завършилите социални и хуманитарни специалности.

СТАЖОВЕ

Eдномесечна НПО-базирана програма за дистанционно обучение на 320 души извън системите на заетост, образование или обучение – NEETS.

IDEAHUBS

Cъздаването на три  обособени пространства за срещи с цел генерирането на конкретни идеи за социални проекти и инициативи за подобряване на заетостта.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Изследване на възможности за използването на създадените подходи, които да бъдат интегрирани в политиките за младежка заетост/социални иновации.

ЗА ПРОЕКТА

Проектът СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ представя иновативен модел за едновременно преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени във връзка с високия процент на младежка безработица и съответно ниската заетост в НПО сектора, което от своя страна представлява голяма загуба на човешки потенциал и пропуснати възможности за подкрепа на социалната трансформация, не само в партньорските страни, но и в целия Европейски съюз.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

0/320

стажове за младежи

0/128

активно ангажирани НПО-та

0/125

създадени работни места

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/450

обучени младежи

НОВИНИ

НАШИЯ ЕКИП

Kaja Cunk

Координатор на проекта
kaja.cunk@pina.si

Yonko Bushnyashki

Координатор на проекта
nbs@techno-link.com

Andrea Kovač

Координатор на проекта
andrea.kovac@yihr.org

Fred Carlo Andersen

Координатор на проекта
fred.c.andersen@hiof.no