Title Image

INNOVASJONER

  • Transnasjonal forskning på ulikheter
  • 150 timers håndbok om utdanningsprogrammer
  • Læretidsmodell og T-kit for mentorer
  • IDEAHUB-modell