Title Image

PARTNERE

PINA

PiNA, som ble grunnlagt i 1998, er en frivillig organisasjon som bygger bro mellom mennesker, sivile samfunnsorganisasjoner, ofentlige strukturer og politiske representanter gjennom utdanningsmessige og informasjonsmessige aktiviteter. PINA er et Europe Direct informasjonssenter, en Eurodesk regional partner, et ungdomssenter med status av å operere i offentlig interesse innen ungdom og regionale idesentre for NGO’s. PiNA har erfaring med å koodinere internasjonale prosjekter (Interreg, Erasmus+, Europe for Citizens, European Social Fund, Norway’s Financial Mechanism), vid tematisk rekkevidde (ungdomsarbeid, sosialt ansvarlig entreprenørskap, design-tenkning og handlingsplanlegging) og 10 fulltidsansatte, og mer enn 40 eksterne eksperter.

Nettsted: https://www.pina.si

 

NASJONAL MANAGEMENT-SKOLE

The National Management School (NMS) ble etablert i 1990 og er en non-profit frivillig organisasjon på nasjonalt nivå i Bulgaria. NMS er en treningsleverandør som fokuserer på utvikling og testing av innovative treningsmetodologier og tilnærminger, pensumoverskridende trening, videre universitetsstudier, karriereveiledning, menneskelig ressursutvikling og livslange læringsinitiativer. NMS arbeider aktivt for å overføre, tilpasse og gjennomføre innovasjon og know-how på forskjellige områder for opplæring og trening, med særlig fokus på at unge skal kunne konkurrere på arbeidsmarkedet for å oppnå profesjonell og personlig suksess. NMS har et erfarent team med lisensierte instruktører i soft skill-utvikling og coaching, og også profesjonelle opplæringseksperter, rådgivere, psykologer og forskere. NMS har erfaring og er aktive i gjennomføringen av nasjonale og overnasjonale prosjekter innenfor LLP, Erasmus+, og  European Social Fund.

Nettsted: http://nbschool.eu

 

YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS – YIHR

YIHR Croatia ble startet i 2008 av en gruppe unge menneskerettsaktivister. YIHR arbeider aktivt på følgende områder: Overgangsrettigheter, Ungdom og Utdanning, Regionalt og EU-samarbeid, Beslutningspåvirkning innen Menneskerettigheter, og er en del av Det Regionale YIHR-nettverket som opererer i Kroatia, Serbia, Bosnia og Herzegovina, Montenegro og Kosovo. I dag har dette et erfarent team av prosjektledere og profesjonelle forskere som bidrar til prosjektet ved å dokumentere, forske, oppfølge, kjempe for og rapportere i tillegg til et vidt spekter av samarbeidsnettverk, forsøk på lovendringer og beslutningspåvirkninger.

Nettsted: http://yihr.hr

 

HØGSKOLEN I ØSTFOLD

HØGSKOLEN I ØSTFOLD har rundt 100 studier som blir undervist i nye, moderne lokaler. Høgskolen har rett under 7,000 studenter på to campus (Fredrikstad og Halden). Nesten 1,000 studenter tar etter- og videreutdanningsprogrammer på begge campus i regi av Senter for Etter- og Videreutdanning. Staben teller mer enn 550 medlemmer. Høgskolen i Østfold legger til rette for fleksible utdanningsløsninger, og studentene har gode muligheter til å delta i studier i utlandet. Studieprogrammene ved Høgskolen i Østfold omfatter ettårsprogrammer, bachelor og master-programmer, og ett nytt doktorprogram.

Nettsted: https://www.hiof.no