Title Image

PROSJEKT

SOSIALE INNOVATØRER

I flere land i Europa, særlig i Sør og Sørøst, har mange universitetsutdannede store vansker med å finne gode relevante jobber. Dette gjelder særlig for utdannede  fra samfunnsfag og humaniora. Det er behov for å finne nye løsninger for hvordan man skal skape jobber til disse gruppene, særlig innen økonomiske sektorer som matcher deres utdanningsmessige bakgrunn.

Social Innovators

SOSIALE INNOVATØRER presenterer en innovativ modell som samtidig adresserer utfordringene med høy arbeidsledighetsrate blant unge og lav sysselsettingsgrad i NGO-sektoren. Dette representerer et voldsomt sløseri med menneskelig potensial og tapte muligheter for større bidrag til sosial forandring ikke bare i partnerland men i EU generelt. I NGO vil unge mennesker få arbeidserfaring og bli involvert i noen av de mest relevante initiativene og programmene som tar hånd om sosiale utfordringer i Europa i dag. Som et resultat av dette, vil deltakerne få støtte til å skape sine egne jobber innen den sosiale sektor, hvor deres utdanningsmessige bakgrunn er essensiell for å skape videre utvikling.

Social Innovators