Title Image

PARTNERJI

KULTURNO-IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA

Kulturno-izobraževalno društvo PiNA, ustanovljeno leta 1998, je nevladna organizacija, ki prek izobraževalnih in informacijskih dejavnosti povezuje ljudi, organizacije civilne družbe, javne strukture in politične predstavnike. PiNA je tudi informacijska točka Europe Direct, regionalni partner Eurodeska, mladinski center s statusom delovanja v javnem interesu na področju kulture ter regionalno stičišče nevladnih organizacij. PiNA ima bogate izkušnje s koordinacijo mednarodnih projektov (Interreg, Erasmus+, Evropa za državljane, Evropski socialni sklad, Norveški finančni mehanizem), se loteva zelo širokega nabora tem (zaposlovanje mladih, družbeno odgovorno podjetništvo, dizajnersko razmišljanje in načrtovanje ukrepov) ter ima 10 zaposlenih za polni delovni čas in več kot 40 zunanjih strokovnih sodelavcev.

Spletna stran: https://www.pina.si

 

NACIONALNA ŠOLA ZA MENEDŽMENT

Nacionalna šola za menedžment (NMS) je bila ustanovljena leta 1990 in v Bolgariji deluje kot neprofitna, nevladna organizacija na nacionalni ravni. NMS organizira usposabljanja, ki se osredotočajo v razvoj in pilotno izvedbo inovativnih učnih metodologij in pristopov, obšolska usposabljanja, podiplomske študije za študente, karierno svetovanje, razvoj človeških virov ter pobude vseživljenjskega učenja. NMS je aktivno vključena v prenos, prilagajanje in uvajanje inovacij ter znanj na različna področja izobraževanj in usposabljanj, zlasti na takšna, ki mladim pomagajo pri doseganju konkurenčnosti na trgu dela za uresničevanje poklicnih in osebnih uspehov. NMS ima izkušeno ekipo trenerjev z licenco na področju razvoja mehkih veščin in coachinga, poleg tega pa tudi vrhunske strokovnjake s področja izobraževanja, svetovalce, psihologe in raziskovalce. NMS se ponaša z izkušnjami in aktivnostmi izvajanja nacionalnih in nadnacionalnih projektov v okvirih programov vseživljenjsko učenje, Erasmus+ in Evropski socialni sklad.

Spletna stran: http://nbschool.eu

 

INICIATIVA MLADIH ZA ČLOVEKOVE PRAVICE (YIHR)

Hrvaško organizacijo YIHR je leta 2008 ustanovila skupina mladih aktivistov za človekove pravice. YIHR se aktivno udejstvuje na naslednjih področjih: tranzicijsko pravosodje, mladina in izobraževanje, regionalno in evropsko sodelovanje ter zagovorništvo na področju človekovih pravic in je članica mreže YIHR, ki deluje na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in na Kosovu. Danes ima organizacija izkušeno ekipo projektnih vodij in poklicnih raziskovalcev, ki v projektih delujejo v obliki dokumentiranja, raziskovanja, spremljanja, oglaševanja in poročanja, poleg tega pa tudi široko čezsektorsko mrežo partnerjev, ki imajo izkušnje z doseganjem pravnih sprememb in zagovorništvom.

Spletna stran: http://yihr.hr

 

UNIVERZA ØSTFOLD

Univerza Østfold ponuja okoli 100 študijskih smeri, ki se izvajajo v novih in sodobnih poslopjih. Skupno jo obiskuje malo manj kot 7000 študentov, ki so razporejeni v dva kampusa (Fredrikstad in Halden). Skoraj 1000 študentov iz obeh kampusov obiskuje programe trajnega in nadaljnjega izobraževanja pod okriljem Centra za nadaljnje izobraževanje. Univerza ima več kot 550 članov osebja. Univerza Østfold zagotavlja prilagodljive rešitve izobraževanja, v sklopu katerih imajo študentje obilo priložnosti, da del študija opravijo v tujini. Univerza ponuja enoletne študijske programe, diplomske in magistrske študijske programe ter nedavno uveden doktorski program.

Website: https://www.hiof.no