Title Image

PROJEKT

V mnogih evropskih državah, predvsem na jugu in jugovzhodu Evrope, se univerzitetni diplomanti srečujejo s težavami najti ustrezno in kakovostno zaposlitev. To še posebej velja za diplomante družbenih znanosti in humanističnih ved. Obstaja potreba po novih pristopih k ustvarjanju delovnih mest za te skupine, zlasti v okviru gospodarskih sektorjev, ki se povezujejo z njihovo izobrazbo.

Social Innovators

Projekt DRUŽBENI INOVATORJI predstavlja inovativen model, ki po eni strani naslavlja izziv visoke stopnje brezposelnosti med mladimi, obenem pa tudi izziv nizke stopnje zaposlenosti v nevladnem sektorju. Takšne okoliščine pomenijo ogromno izgubo človeškega potenciala in neizkoriščene priložnosti za večji prispevek k družbeni spremembi, ne samo v partnerskih državah, temveč v EU na splošno. V nevladnem sektorju bodo mladi pridobili delovne izkušnje in se vključili v nekatere od najpomembnejših pobud in programov, ki naslavljajo družbene izzive današnje Evrope. Posledično bodo udeleženci podprti v tem, da si sami ustvarijo delovna mesta v tistem socialnem sektorju, v katerem je njihova izobrazba ključnega pomena za nadaljnji razvoj.

Social Innovators

Projekt Social Innovators je upravičen do dotacije v višini 1.110.831,78 EUR z Islandije, Lihtenštajna in Norveške, prek EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment “Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih,” v višini 60 milijonov EUR.

Sklad podpira transnacionalne projektne pobude, ki spodbujajo trajnostno in kakovostno zaposlovanje mladih v Evropi. Osredotočenost na transnacionalno sodelovanje odraža stališče, da je brezposelnost med mladimi skupni evropski izziv in da je treba preučiti skupne evropske rešitve.

Sklad želi dopolniti obstoječa sredstva EU za pobude za zaposlovanje mladih, npr. dolgotrajno brezposelnih v starostni skupini 25-29 let.

 

Z izbranimi projekti želijo:

  • Omogočiti 25.000 mladim, da lažje najdejo zaposlitev
  • Ustvariti 3.500 delovnih mest v nevladnih organizacijah in socialnih podjetjih
  • Pomagati 1.800 mladim pri ustanavljanju lastnega podjetja

Več informacij je na voljo tukaj: https://eeagrants.org/youthemployment

Upravljalca Sklada sta Ecorys Polska in JCP Srl Italija.